Qui és el Responsable del tractament de les dades i per a quines finalitats es tractaran?

El Responsable del tractament de les dades personals és MERCAT ARRELS, SCCL, amb domicili social al C/ Premià, 13, Baixos 08014 Barcelona, amb CIF nº F-67143016 i correu electrònic info@mercatarrels.cat.

Tractarem les teves dades per a gestionar la teva aportació econòmica en el projecte “Arrels”, així com per a enviar-te comunicacions informatives sobre el mateix (també per via electrònica).

Cal que ens comuniquis les teves dades personals actuals per tal que tinguem la informació degudament actualitzada i sense errors.

Serà necessari que ens facilitis les teves dades requerides com a “obligatòries”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es pugui tramitar la teva aportació econòmica.

Quan temps conservarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran durant el termini legal aplicable de conformitat amb la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable).

Quina és la legitimació per tractar les dades?

La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la relació contractual.

A qui podrem comunicar les dades?

Degut a que l’aportació econòmica la faràs directament a través d’una passarel·la de pagament, les teves dades les podrem comunicar a les Administracions Públiques en els supòsits previstos legalment i, si s’escau, a l’Usuari Soci i a les empreses de transport per a que gestionin l’entrega dels productes adquirits. Així mateix, les teves dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.

Finalment, Mercat Arrels sccl, que gestiona el projecte, tindrà també accés a les teves dades per tal que aquesta pugui gestionar els serveis i/o productes contractats, així com a qualsevol tercer (productor i/o distribuïdors) que sigui necessari per tal de proveir els producte contractats única i exclusivament amb aquesta finalitat.

Tret d’aquesta excepció, motivada per ser Som Cultura sccl una iniciativa impulsada per Sàpiens, sccl que gestiona els projectes relacionats amb la participació del públic, les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.


Quins drets pots exercir en relació a les teves dades?

Podràs sol·licitar accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, podràs exercir els drets referits anteriorment i, si s’escau, revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions informatives mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@mercatarrels.cat.

Si no s’obté una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs demanar-ho a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).