Política de privacitat

Política de privacitat per a Fundadors

Qui és el Responsable del tractament de les dades i per a quines finalitats es tractaran?

El Responsable del tractament de les dades personals és Sàpiens, SCCL, amb domicili social al C/ Premià, 15, 2a planta 08014 Barcelona, amb CIF nº F-64074982 i correu electrònic info@mercatarrels.cat.

El titular de la pàgina web allotjada a la URL www.mercatarrels.cat (el “Web”) és l’entitat Som. En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Sapiens sccl amb CIF F64074982, d'ara en endavant «Som», informa que és titular del lloc web WWW.MERCATARRELS.CAT. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la llei esmentada, «Som» informa de les dades següents:

Domicili social: C/ Premià, 15, 2a planta 08014 Barcelona
CIF nº: F-64074982
Correu electrònic: info@mercatarrels.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el nº 13349

Tractarem les teves dades per a gestionar la teva aportació econòmica en el projecte “Arrels”, així com per a enviar-te comunicacions informatives sobre el mateix (també per via electrònica).

Cal que ens comuniquis les teves dades personals actuals per tal que tinguem la informació degudament actualitzada i sense errors.

Serà necessari que ens facilitis les teves dades requerides com a “obligatòries”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es pugui tramitar la teva aportació econòmica.

Quan temps conservarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran durant el termini legal aplicable de conformitat amb la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable).

Quina és la legitimació per tractar les dades?

La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la relació contractual.

A qui podrem comunicar les dades?

Degut a que l’aportació econòmica la faràs directament a través d’una passarel·la de pagament, les teves dades les podrem comunicar a les Administracions Públiques en els supòsits previstos legalment i, si s’escau, a l’Usuari Productor i a les empreses de transport per a que gestionin l’entrega dels productes adquirits. Així mateix, les teves dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.

Finalment, la cooperativa de consumidors culturals Som Cultura sccl, que gestiona el projecte, tindrà també accés a les teves dades per tal que aquesta pugui gestionar els serveis i/o productes contractats, així com a qualsevol tercer (productor i/o distribuïdors) que sigui necessari per tal de proveir els producte contractats única i exclusivament amb aquesta finalitat.

Tret d’aquesta excepció, motivada per ser Som Cultura sccl una iniciativa impulsada per Sàpiens, sccl que gestiona els projectes relacionats amb la participació del públic, les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.

Quins drets pots exercir en relació a les teves dades?

Podràs sol·licitar accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, podràs exercir els drets referits anteriorment i, si s’escau, revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions informatives mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@mercatarrels.cat.

Si no s’obté una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs demanar-ho a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de privacitat per a Productors

Qui és el Responsable del tractament de les dades i per a quines finalitats es tractaran?

El Responsable del tractament de les dades personals és Som, SCCL, amb domicili social al C/ Premià, 15, 2a planta 08014 Barcelona, amb CIF nº F-64074982 i correu electrònic info@mercatarrels.cat.

El titular de la pàgina web allotjada a la URL www.mercatarrels.cat (el “Web”) és l’entitat Som. En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Sapiens sccl amb CIF F64074982, d'ara en endavant «Som», informa que és titular del lloc web WWW.MERCATARRELS.CAT. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la llei esmentada, «Som» informa de les dades següents:

Domicili social: C/ Premià, 15, 2a planta 08014 Barcelona
CIF nº: F-64074982
Correu electrònic: info@mercatarrels.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el nº 13349

Tractarem les teves dades per tal de coordinar l’adhesió al projecte “Arrels”, en la teva condició d’Usuari Productor, així com per informar-te de l’evolució de l’esmentat projecte.

Si ho desitges, també et podrem enviar comunicacions informatives sobre Som que puguin ser del teu interès.

Cal que ens comuniquis les teves dades personals actuals per tal que tinguem la informació degudament actualitzada i sense errors.

Serà necessari que ens facilitis les teves dades requerides com a “obligatòries”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no se’t pugui donar d’alta com a Usuari Productor.

Quan temps conservarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre no ens sol·licitis la seva supressió per tal que et puguem mantenir informat de l’evolució del projecte “Arrels”, així com, si s’escau, d’altres qüestions o activitats de Som que aquesta entitat consideri que pugui ser del teu interès.

Quina és la legitimació per tractar les dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment expressat a través de l’acceptació de la Política de Privacitat.

A qui podrem comunicar les dades?

L’usuari autoritza la cessió de les seves dades a Som Cultura sccl, per tal que aquesta pugui gestionar els serveis i/o productes contractats, així com a qualsevol tercer (productor i/o distribuïdors) que sigui necessari per tal de proveir els producte contractats única i exclusivament amb aquesta finalitat.

Tret d’aquesta excepció, motivada per ser Som Cultura sccl una iniciativa impulsada per Som, sccl que gestiona els projectes relacionats amb la participació del públic, les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.

Quins drets pots exercir en relació a les teves dades?

Podràs sol·licitar accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs exercir els drets referits anteriorment i, si s’escau, revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions informatives mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@mercatarrels.cat.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs demanar-ho a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.